Konec roku 2020 Hády, Obřany, Svratka, Vysočina, zákoutí Brna a Nový Přerov