Zimní černobílé Podyjí Z Vranova na Hardegg a zpět, koně z Jáňova dvora