Podyjí a Jáňov čundr z Lukova podél Dyje do Znojma, výlet s koňmi z Jáňova dvora, mocná zelená (něco fotili Marie a Max)