HLÍÐ autorská výstava kreseb kavárna Šestá větev v Brně březen 2020
Čoban zima 2019/2020 layout a sazba zinu pro pastevecké a spřízněné kultury leden 2020
Festivl ETNO layout a sazba plakátů a letáků propagace festivalu 2017 – 2020
PF gallery ________ 2014 – 2020