Depresivní prosinec Uhřice, Nový Přerov, Brno a Ochozské údolí