Redyk fotodokumentace pěšího prosincového přehánění ovcí od Znojma k Novému Přerovu, ročníky: 2016, 2017, 2019