kri urbank
fotografie portfolio facebook instagram
Podyjský redyk 2023 sedmý pěší přesun stáda od Znojma k Novému Přerovu s noclehem v Hrádku, zaskočeni bagry, sebevražedná ovce