Ze Žďáru do Polné zkrocenou krajinou Vysočiny s lupinem a žabama